Türkiye Cumhuriyeti

Selanik Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

BAŞKONSOLOS ORHAN YALMAN OKAN’IN LOZAN MÜBADİLLER VAKFI’NIN DÜZENLEDİĞİ “HASRETİN İKİ YAKASI – MÜBADİL AİLE ÖYKÜLERİ” BAŞLIKLI SERGİNİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ , 20.11.2015

Öncelikle, Lozan Mübadilleri
Vakfı’nın Pella Belediyesi ve Antik Eserler Dairesi’yle işbirliği içinde
“Mübadiller: Onlar iki Kere Yabancıydılar” başlıklı proje bağlamında
düzenlediği “Hasretin İki Yakası-Mübadil Aile Öyküleri” başlıklı serginin
açılış töreni vesilesiyle sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti dile
getirmek istiyorum.

 

Bu güzel ve anlamlı proje ve
sergi için içten takdirlerimi ve tebriklerimi sunarım.

 

Proje ve sergi, aslında iki
halkın ne kadar özdeş olduklarını, tarih boyunca aynı sevinçleri ve üzüntüleri
birlikte yaşadıklarını ve 900 yıldır bu ortak coğrafyada et ve tırnak gibi
yaşadığımızı tekrar hatırlamamıza yardımcı olmuştur.

 

Gelecek nesiller,
çocuklarımız, geçmişte yaşanan acıların faturasını ödemek mecburiyetinde
değillerdir. Bize düşen vazife, evlatlarımıza Türk-Yunan dostluğunu ve
kardeşliğini miras olarak bırakmaktır.

 

Aynı coğrafyada yaşıyoruz ve
bu coğrafya bize işbirliği yapmamızı empoze etmektedir. Milletler ancak
komşularıyla birlikte ekonomik ve kültürel açılardan kalkınıp, birlikte
ürettikleri bu refahı paylaşabilirler.

 

Şu an içinde bulunduğumuz
Gazi Evrenos Bey Türbesi’nin renove edilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de
ifade etmek isterim. Yunanistan’daki Osmanlı eserlerini ve ülkemizdeki
Rum/Ortodoks eserlerini ortak kültürel mirasımız olarak görmekteyiz.

 

Bu mirasa sahip çıkılması,
eserlerin renovasyonunun yapılması hem kültür alanındaki ilişkilerimizin
derinleşerek gelişmesini sağlayacak, hem de turizm alanındaki ilişkilerimizin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.

 

Önümüzdeki dönemin Türk ve
Yunan halklarının her geçen gün güçlenerek artan dostluk ve işbirliğine katkı
sağlamasını ve bu işbirliğinin diğer tüm milletlere de örnek teşkil edecek
seviyeye ulaşmasını yürekten temenni eder; bu güzel sergide emeği geçen herkese
tekrar tebriklerimi sunarım.