Selanik ve Kuzey Yunanistan Ekonomisi Hakkında Özet Bilgi, 1.2.2016

Selanik ve hinterlandını oluşturan Kuzey Yunanistan, iktisadi bakımdan , Atina ve civarının ekonomik gelişmişliğini yakalama niyeti taşıyan, Yunanistan’ın ilk yenilik merkezi (innovation center) gibi projelerin gerçekleştirildiği, başta tarım, hayvancılık ve tekstil olmak üzere Yunan ekonomisinin çeşitli sektörlerinde üretimin ağırlıklı olarak yapıldığı bir bölgedir.

Kuzey Yunanistan ekonomisi, AB Fonları’ndan sağlanan maddi destek ve bu kapsamda üretilen projelerin de etkisiyle, ülke dışına açılma, yeni yatırım sahaları bulma ve bölgesel ticarette daha ağırlıklı bir rol oynama çabası içindedir.Bu bağlamda, başta Selanik olmak üzere, Kuzey Yunanistan’ın Volos, Larisa ve Kozani gibi diğer büyük şehirlerindeki tüccar ve sermaye sahipleri son yıllarda, yatırım ve ticaret sahalarını başta Balkanlar olmak üzere dış pazarlara genişletmektedir. Buna örnek olarak, Kuzey Yunanistan’da siyasi hassasiyet taşıyan isim sorununa rağmen, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Yunan yatırımlarının artarak devam etmesi ve Selanikli pek çok işadamının, bu ülkenin ticaretinde etkili rol oynar hale gelmesi gösterilebilir.Öte yandan, Selanik, Yunanistan’ın uluslararası fuar, kongre ve konferanslar şehri olup, her yıl ilgili sektörlerdeki şirket ve firmalarımızın da yüksek ilgi ve katılım gösterdiği ticaret ve ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapmaktadır. Selanik Uluslararası Fuarı ile birlikte düzenli olarak yapılan ticaret ve ihtisas fuarlarının sayısı 20’yi aşmış bulunmaktadır.Diğer taraftan, Lozan Barış Antlaşması’nı müteakip ülkemiz ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi sonrasında, ülkemizden gelen Rumların yerleştirildiği Selanik ve Kuzey Yunanistan’ın, pek çoğunun kökeni ülkemize dayanan işadamları, Türkiye ile ticaret yapmaya ve ülkemizdeki yatırımlarını artırmaya heves ve istek duymaktadırlar. Ülkemizdeki çoğu ürünün fiyatının Yunanistan ve diğer AB ülkelerine göre ucuz, ancak kaliteli olması, coğrafi bakımdan yakınlığımız, ulusal ekonomimizde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler, AB ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği ve devam eden üyelik müzakereleri gibi unsurlar göz önüne bulundurulduğunda, bölgeye yönelik ihracatımızın daha da artırılması için gerekli zeminin mevcut olduğu düşünülmektedir.Ancak, işadamlarımızın bugüne kadar Yunanistan piyasasına Atina merkezli bakmaları ve bazı tereddütler nedeniyle Selanik ve Kuzey Yunanistan’ın sunduğu ticaret ve yatırım fırsatlarından tam olarak yararlanamadıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.Esasen, işadamlarımızın, İtalya-İgumenitsa ve İpsala-Kipi güzergahları ile Kuzey Yunanistan üzerinden Batı Avrupa-Akdeniz ile ülkemiz üzerinden Asya’yı karayolu ile birbirine bağlayan Egnatia Otoyolu’nun tamamlanmasıyla, ekonomik cazibesini daha da artıran Selanik ve Kuzey Yunanistan pazarından, doğru ticari stratejiler ile daha büyük pay almaları mümkündür.Bunun yanısıra, Kuzey Yunanistan’la ilişkilerini geliştirecek işadamlarımızın, Selanik merkezli işadamı ve şirketler vasıtasıyla, Balkanlara ve Batı Avrupa’ya yönelik ticari faaliyetlerini artırmaları da imkan dâhilindedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Başvuru Saatleri: 09:00-12:00
1.1.2019 Yeni Yıl
6.1.2019 Epifani
11.3.2019 Kutsal Pazartesi
25.3.2019 Milli Gün ve Dini Bayram
26.4.2019 29.4.2019 Paskalya
1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 Ramazan Bayramı
17.6.2019 Hamsin (Kutsal Ruh Günü)
11.8.2019 Kurban Bayramı
15.8.2019 Meryem Ana'nın Ölüm Günü
26.10.2019 Selanik'in Yunan hakimiyetine geçişi
28.10.2019 "Ohi" Bayramı (Milli Gün)
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel