No: 122, 17 June 2020, Press Release Regarding The Visit Of H.e. Mr. Luigi Di Maio, Minister Of Foreign Affairs And International Cooperation Of Italy, To Turkey

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 17.06.2020

The visit of H.E. Mr. Luigi Di Maio, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, to Turkey, previously scheduled for today (17 June 2020) is postponed to Friday 19 June 2020.

Efe Ceylan Consul General
Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2020 Protohronia
1/6/2020 Theofania ya da Fota
3/2/2020 Kathara Deftera
3/25/2020 25. Martiu - Evangelismos tis Theotoku
4/17/2020 4/20/2020 Pasha
5/1/2020 Protomagia
5/24/2020 Ramazan Bayramı
6/8/2020 Agiu Pnevmatos
7/31/2020
8/15/2020 Dekapentavgustos / Kimisi tis Theotoku
10/26/2020 26. Oktovriu
10/28/2020 28. Oktovriu
10/29/2020
12/25/2020 12/26/2020 Hristugena