Examination For Foreign Or Overseas Students Who Want To Be Accepted To Higher Education Programs In Turkey Will Be Held On 30 April 2016 In Athens

Atina Büyükelçiliği 09.02.2016
Examination for foreign or overseas students who want to be accepted to higher education programs in Turkey will be held on30 April 2016 in Athens


Related Documents

İÜYÖS 2016 ENGLISH.pdf

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2021 Protohronia
1/6/2021 Theofania ya da Fota
3/15/2021 Kathara Deftera
3/25/2021 25. Martiu - Evangelismos tis Theotoku
4/30/2021 5/3/2021 Pasha
5/1/2021 Protomagia
5/13/2021 Ramazan Bayramı
6/21/2021 Agiu Pnevmatos
7/20/2021
8/15/2021 Dekapentavgustos / Kimisi tis Theotoku
10/26/2021 26. Oktovriu
10/28/2021 28. Oktovriu
10/29/2021
12/25/2021 12/26/2021 Hristugena