Examination For Foreign Or Overseas Students Who Want To Be Accepted To Higher Education Programs In Turkey Will Be Held On 30 April 2016 In Athens

Atina Büyükelçiliği 09.02.2016
Examination for foreign or overseas students who want to be accepted to higher education programs in Turkey will be held on30 April 2016 in Athens


Related Documents

İÜYÖS 2016 ENGLISH.pdf

Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2020 Protohronia
1/6/2020 Theofania ya da Fota
3/2/2020 Kathara Deftera
3/25/2020 25. Martiu - Evangelismos tis Theotoku
4/17/2020 4/20/2020 Pasha
5/1/2020 Protomagia
5/24/2020 Ramazan Bayramı
6/8/2020 Agiu Pnevmatos
7/31/2020
8/15/2020 Dekapentavgustos / Kimisi tis Theotoku
10/26/2020 26. Oktovriu
10/28/2020 28. Oktovriu
10/29/2020
12/25/2020 12/26/2020 Hristugena